Zastoupení ve věci vyřízení žádosti o existenci sítí

Společnost CNL INVEST s.r.o. je zplnomocněna zastupovat níže uvedené vlastníky (správce) sítí elektronických komunikací pro vydávání vyjádření k existenci sítí.
 • BTS Support s.r.o.
 • Irongate s.r.o.
 • TKC System s.r.o.
 • CELANET spol. s r.o.
 • Kaora s.r.o.
 • Türk Telekom International CZ s.r.o.
 • CNL INVEST s.r.o.
 • Netcore services s.r.o.
 • ECO REC s.r.o.
 • Rychlý drát, s.r.o.
 • Fast Communication s.r.o.
 • SPCom s.r.o.
 • FIC services s.r.o.
 • Šumbarknet s.r.o.
 • holesovice.org
 • TC net – data s.r.o.

 • Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací

  Služba „zadosti.cz“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítě prostřednictvím internetu.
  Pokud podáváte žádost za několik výše uvedených firem, budete na konci podání žádosti vyzváni k výběru firem.
  Formulář služby „zadosti.cz“ je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací se zakreslením zájmových oblastí nad mapou. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmové oblasti žadatele.
  Platnost vydaného stanoviska je 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit, po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.
  Žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací (dále jen „žádost“) jsou zasílány elektronicky. Zaslané žádosti jsou zpoplatněny dle ceníku vyjadřující se společnosti.