Vytvoření uživatele


Přihlašovací údaje

Jméno uživatele musí obsahovat minimálně 4 znaky.

Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků a alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Žadatel
Doručení

Preferovaný způsob doručení


Odeslání elektronickou poštou

Odeslání listovní poštouINFORMACE

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Společnosti
 • BTS Support s.r.o., se sídlem Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 247 29 167
 • CELANET spol. s r.o., se sídlem č.p. 6, 277 37 Chorušice, IČO 055 91 031
 • CNL INVEST s.r.o., se sídlem Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 285 22 648
 • ECO REC s.r.o., se sídlem Vejvodova 442/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 84 773
 • Fast Communication s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Ke klubovně 1650/9, PSČ 15500, IČO 290 21 499
 • FIC services s.r.o., se sídlem třída SNP 603/37, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 281 59 764
 • holesovice.org, se sídlem Vrbenského 1497/44, Holešovice, 170 00 Praha, IČO 228 18 391
 • Irongate s.r.o., se sídlem Severní I 2908/14, 14100 Praha 4 - Záběhlice, IČO 24726877
 • Kaora s.r.o., se sídlem Křenická 2257/16, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 070 01 410
 • Netcore services s.r.o., se sídlem Merhoutova 1400/4, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 019 56 272
 • Rychlý drát, s.r.o., se sídlem Internacionální 1225, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČO 271 85 508
 • SPCom s.r.o., se sídlem Pod Zvonařkou 2240/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 019 03 284
 • Šumbarknet s.r.o., se sídlem Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČO 05413320
 • TC net – data s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 072 29 267
 • TKC System s.r.o., se sídlem Nám. Minoritů 89/13, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 277 76 069
 • Türk Telekom International CZ s.r.o., se sídlem Mistrovská 597/29, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 261 94 783
vás tímto informují,
že shromážděné osobní údaje v rozsahu vaše jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo budou společnosti zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.
Dále vás informujeme o vašem právu na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i o právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
Vytvořením účtu uživatele potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prosím, přepište písmena dle obrázku. Nezáleží na velikosti písmen.