Vytvoření uživatele


Přihlašovací údaje

Jméno uživatele musí obsahovat minimálně 4 znaky.

Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků a alespoň jedno velké písmeno a jednu číslici.

Žadatel
Doručení

Preferovaný způsob doručení


Odeslání elektronickou poštou

Odeslání listovní poštouINFORMACE

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Společnosti
  • BTS Support s.r.o., se sídlem Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 247 29 167
  • CNL INVEST s.r.o., se sídlem Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 285 22 648
  • Fast Communication s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Ke klubovně 1650/9, PSČ 15500, IČO 290 21 499
  • holesovice.org, se sídlem Vrbenského 1497/44, Holešovice, 170 00 Praha, IČO 228 18 391
  • Netcore services s.r.o., se sídlem Merhoutova 1400/4, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 019 56 272
  • SPCom s.r.o., se sídlem Pod Zvonařkou 2240/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 019 03 284
  • Türk Telekom International CZ s.r.o., se sídlem Mistrovská 597/29, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 261 94 783
vás tímto informují,
že shromážděné osobní údaje v rozsahu vaše jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo budou společnosti zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.
Dále vás informujeme o vašem právu na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jakož i o právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.
Vytvořením účtu uživatele potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prosím, přepište písmena dle obrázku. Nezáleží na velikosti písmen.