Ceník žádosti o vyjádření k existenci sítí

Arelion Czech Republic a.s. (dříve Telia)

Popis úkonu Cena v Kč (s DPH)
Vyjádření k existenci sítě
430,00 Kč
355,37 Kč (bez DPH)
* Nejedná se o geodetické vytyčení SEK. Cena za geodetické vytyčení SEK bude stanovena individuálně dle konkrétních požadavků žadatele.